thumbnail

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1-2+เดอะมูฟวี่ END 1-51 [พากย์ไทย]


Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1-2+เดอะมูฟวี่ จบ [พากย์ไทย],Fullmetal alchemist Brotherhood,ฝ่ามิติพิชิตแดนสวรรค์,พิชิตแดนปริศนาฝ่านครที่ถูกลืม,ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ,ซับไทย พากย์ไทย,ดูอนิเมะออนไลน์ ดาวน์โหลดผ่าน,Google Drive,Docs,Mthai,Dailymotion,Mega,One2Up,anime-lh.blogspot.com  เรื่องย่อ
                 เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต

พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น "นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ" เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม


Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ  เวอร์ชัน 1 ตอนที่ 1-51 จบ

แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 1
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 2
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 3
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 4
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 5
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 6
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 7
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 8
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 9
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 10
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 11
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 12
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 13
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 14
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 15
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 16
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 17
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 18
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 19
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 20
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 21
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 22
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 23
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 24
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 25
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 26
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 27
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 28
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 29
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 30
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 31
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 32
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 33
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 34
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 35
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 36
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 37
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 38
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 39
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 40
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 41
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 42
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 43
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 44
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 45
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 46
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 47
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 48
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 49
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 50
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 1 ตอนที่ 51

แขนกลคนแปรธาตุ ตอน ฝ่ามิติพิชิตแดนสวรรค์


Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ  เวอร์ชัน 2  ตอนที่ 1-64 จบ


แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 1
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 2
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 3
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 4
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 5
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 6
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 7
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 8
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 9
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 10
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 11
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 12
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 13
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 14
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 15
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 16
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 17
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 18
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 19
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 20
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 21
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 22
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 23
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 24
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 25
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 26
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 27
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 28
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 29
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 30
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 31
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 32
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 33
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 34
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 35
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 36
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 37
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 38
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 39
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 40
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 41
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 42
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 43
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 44
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 45
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 46
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 47
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 48
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 49
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 50
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 51
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 52
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 53
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 54
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 55
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 56
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 57
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 58
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 59
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 60
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 61
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 62
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 63
แขนกลคนแปรธาตุ ภาค 2 ตอนที่ 64

แขนกลคนแปรธาตุ ตอน พิชิตแดนปริศนาฝ่านครที่ถูกลืม


No Comments

ขับเคลื่อนโดย Blogger.